Sigtuna Rävsta 5:329

Här planeras ett 30-tal hyresrätter med planerad byggstart under Q3 2021. Uthyrning sker via bostadskön. 

Enköping Romberga 22:1

Fastigheten ligger på bästa läge i Myranområdet med närhet till stationsområdet och inrymmer idag butik, industri, kontor och lager. En ny detaljplan om ca 20 000 kvm bostäder med inslag av kommersiella lokaler väntas gå ut på samråd under 2022.  

Enköping Romberga 22:4

Fastigheten ligger på bästa läge i Myranområdet med närhet till stationsområdet och inrymmer idag butik, industri, kontor och lager. En ny detaljplan om ca 20 000 kvm bostäder med inslag av kommersiella lokaler väntas gå ut på samråd under 2022.  

Sigtuna Steninge 1:182 & Steninge 1:183

Här i Steninge Slottsby byggstartas snart 48 st bostäder i klassisk stil med hög standard och god kvalitet. Planerad inflyttning är sommaren 2022. 

Strängnäs Loket 1, Loket 2, Lokföraren 1, Platån 3 och Platån 4

Intill Läggesta station uppför vi snart tillsammans med Sveaviken Bostad ca 375 välplanerade och klimatsmarta bostäder. Första inflyttning planeras till slutet av 2022. Uthyrning sker via bostadskön. 

Del av Strängnäs Marielund 1:4

7000 kvm för kommersielt ändamål i direkt anslutning till Läggesta Station. Nu pågår utredning att finna lämplig verksamhet. 

Sigtuna Rävsta 5:370

Här i Steningehöjden byggs ett LSS boende med inflyttning under 2022. Ett 15-årigt avtal har tecknats med Humana som operatör. 

Stockholm Vildrosen 11

Bostadsfastighet i Midsommarkransen om 24 lägenheter samt en lokal. 18 av lägenheterna hyrs ut till Nytida som riktar sig till ungdomar i behov av extra stöd för att ta steget ut i vuxenlivet.