Skärmavbild 2021-01-20 kl. 11.19.14

Sigtuna Rävsta 5:329

Här planeras ett 30-tal hyresrätter med planerad byggstart under Q3 2021.

1

Enköping Romberga 22:1

Fastigheten ligger på bästa läge i Myranområdet med närhet till stationsområdet och inrymmer idag butik, industri, kontor och lager. En ny detaljplan om ca 20 000 kvm bostäder med inslag av kommersiella lokaler väntas gå ut på samråd under 2022.  

4

Enköping Romberga 22:4

Fastigheten ligger på bästa läge i Myranområdet med närhet till stationsområdet och inrymmer idag butik, industri, kontor och lager. En ny detaljplan om ca 20 000 kvm bostäder med inslag av kommersiella lokaler väntas gå ut på samråd under 2022.  

Steninge Slottsby, Interoc 2

Sigtuna Steninge 1:182 & Steninge 1:183

Här i Steninge Slottsby byggstartas snart 48 st bostäder i klassisk stil med hög standard och god kvalitet. Planerad inflyttning är sommaren 2022. 

TEST

Strängnäs Loket 1, Loket 2, Lokföraren 1, Platån 3 och Platån 4

Intill Läggesta station uppför vi snart tillsammans med Sveaviken Bostad ca 375 välplanerade och klimatsmarta bostäder. Första inflyttning planeras till slutet av 2022.

Skärmavbild 2021-04-08 kl. 10.53.30

Del av Marielund 1:4

7000 kvm för kommersielt ändamål i direkt anslutning till Läggesta Station. Nu pågår utredning att finna lämplig verksamhet. 

Ravsta_3-190221-060309-

Sigtuna Rävsta 5:123

Här i Steningehöjden byggs ett LSS boende med inflyttning under 2022. Ett 15-årigt avtal har tecknats med Humana som operatör.