Fastigheter

Skärmavbild 2021-01-20 kl. 11.19.14

Sigtuna Rävsta 5:329

Här planeras ett 30-tal hyresrätter. Planerad byggstart under 2023.

LSS Steningehöjden 3

Sigtuna Rävsta 5:370

Här i Steningehöjden färdigställdes under 2022 ett LSS boende med Humana som hyresgäst.

1

Sigtuna Steninge 1:182 & Steninge 1:183

Här i Steninge Slottsby har vi under 2022 färdigställt 48 st bostäder i klassisk stil med hög standard och god kvalitet. Bostäderna är nu fullt uthyrda. 

1

Enköping Romberga 22:1

Fastigheten ligger på bästa läge i Myranområdet med närhet till stationsområdet och inrymmer idag butik, industri, kontor och lager. En ny detaljplan om ca. 20 000 kvm bostäder med inslag av kommersiella lokaler väntas gå ut på samråd under 2022.  

4

Enköping Romberga 22:4

Fastigheten ligger på bästa läge i Myranområdet med närhet till stationsområdet och inrymmer idag butik, industri, kontor och lager. En ny detaljplan om ca. 20 000 kvm bostäder med inslag av kommersiella lokaler väntas gå ut på samråd under 2022. 

Romberga 22

Enköping Romberga 24:1

Fastigheten ligger på bästa läge i Myranområdet med närhet till stationsområdet. Yta: ca. 2000 kvm lager och är idag fullt uthyrd. En ny detaljplan om ca 10 000 kvm bostäder väntas gå ut på samråd under 2022. 

Skärmavbild 2021-10-11 kl. 17.11.21

Strängnäs Loket 1, Loket 2, Lokföraren 1, Platån 3 och Platån 4

Intill Läggesta station uppför vi snart tillsammans med Sveaviken Bostad ca 400 välplanerade och klimatsmarta bostäder i två etapper. Första inflyttning om 250 lägenheter planeras till sommaren 2023. 

Läs mer om projektet och uthyrning här

Skärmavbild 2021-04-08 kl. 10.53.30

Strängnäs Marielund 1:4

7000 kvm för kommersielt ändamål i direkt anslutning till Läggesta Station. Nu pågår utredning att finna lämplig verksamhet. 

Unknown

Nyköping Ämtnäs 3:4

Intill Marsviken mellan Nyköping och Oxelösund bygger vi tillsammans med Interoc 44 lägenheter i varierande storlek. Planerad inflytt 2023. 

Läs mer om projektet och försäljningen här

Skärmavbild 2021-06-15 kl. 11.00.27

Stockholm Vildrosen 11

Bostadsfastighet i Midsommarkransen om 24 lägenheter samt en lokal. 18 av lägenheterna hyrs ut till Nytida som riktar sig till ungdomar i behov av extra stöd för att ta steget ut i vuxenlivet.