Steninge Slottsby, Interoc 2

Ett nytänkande fastighetsbolag

Vi förvärvar, utvecklar och förvaltar bostadsfastigheter på attraktiva lägen med fokus på Storstockholm. Vårt fokus på att bygga och äga hållbart och klimatsmart driver på innovation och effektiva lösningar, ofta i samarbete med andra aktörer. 

Sveafastigheter Bostad Group

Nordsten Fastigheter är en del av Sveafastigheter Bostad Group - en koncern under Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) med senior kompetens inom fastighetsutveckling, bygg, förvaltning och finansiering. I alla delar – hyresbostäder, bostadsrätter och samhällsfastigheter skapar vi genom ett långsiktigt ansvarstagande välkomnande miljöer för boende som bidrar till ett inkluderande och hållbart samhälle. 

sveafastigheter.se

sbbnorden.se