Steninge Slottsby, Interoc 2

Ett nytänkande fastighetsbolag

Vi förvärvar, utvecklar och förvaltar bostadsfastigheter på attraktiva lägen med fokus på Storstockholm. Vårt fokus på att bygga och äga hållbart och klimatsmart driver på innovation och effektiva lösningar, ofta i samarbete med andra aktörer.